Arbetsglasögon

Arbetsglasögon, Terminalglasögon Arbetsrelaterade glasögon


Kärt barn har många namn. Gemensamt för dem alla är att de hjälper dig att må bättre, jobba effektivare och säkrare på din arbetsplats.

Varför finns arbetsglasögon?

Terminal/arbetsglasögon är glasögon som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla sina anställda vid behov. Det förväntas dock att anställda med synfel har ordentliga privata glasögon. När arbetet skapar ett synproblem som inte kan avhjälpas med privata glasögon finns rättighet till arbetsglasögon. Arbetstagaren har sedan skyldighet att använda de erhållna arbetsglasögonen för att undvika ohälsa och fel i arbetet. Det finns flera olika sorters arbetsglasögon. Olika varianter är lämpliga för olika företag beroende på arbetets art. Dessutom beror valet av glassort på arbetstagarens grundförutsättningar och ålder.

De vanligaste glaskonstruktionerna

Enkelslipade

Glasögonglas med en styrka över hela ytan som är induviduellt anpassade.

Närprogressiva

Glasögonglas med liten variabel styrka, som är induviduellt tillpassade för att ge ett komfortabelt seende, inom arbetsfältet skrivbord och bildskärm ca 40 cm upp till 80 cm

Rumsprogressiva

Glasögonglas med utökad variabel styrka, som är induviduellt tillpassade för att ge ett komfortabelt seende, inom arbetsfältet, skrivbord och bildskärm samt vid behov även kunna se tydligt på avstånd upp till 3-5 meter.

Skyddsglasögon

Glasögon med/utan sidoskydd för arbete sär skyddsglasögon behövs. Glas efter arbetsuppgift.

Regler

Företagsavtal

Levins optik har stor erfarenhet av att samarbeta med företag gällande arbetsglasögon. Flera av våra legitimerade optiker är vidareutbildade inom arbetsmedicin. Vår storlek gör att vi kan pressa priser åt de företag som vill ta del av vår kunskap och våra produkter. Vi tillhandahåller alltifrån bildskärmslösningar till skyddsglasögon och luppsystem. Vi levererar produkter och tjänster som  spar pengar åt de företag vi hjälper. Med bra synlösningar så kommer arbetstagaren må bättre gällande huvudvärk och nack-/axel problematik vilket ger färre sjukdagar. Arbetstagaren kan dessutom utföra noggrannare arbete med mindre risk för fel. Arbetsgivaren får av oss en lojal samarbetspartner där de alltid kan lita på att vi följer gällande lagar och skatteregler gällande arbetsglasögon, så att inga tveksamheter råder.

Boka möte

Skicka ett mail till gustav@levinsoptik.se med namn och telefonnummer så ringer jag upp och bokar in ett möte.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!